سامانه پرداخت الکترونیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

صورت وضعیت برخط


سازمان حمل و نقل مسافر کل کشور      

مدیریت محترم شرکت های مسافربری برای ورود به سامانه باید کد هفت رقمی شرکت و رمز عبورشان را وارد کنند.

Version 1008-950402
2016©.Wecan Group. All rights reserved.

بهترین حالت عملکرد سامانه به دلیل موارد امنیتی ، فقط در مرورگرهای Google Chrome 39, FireFox 6, Opera 9, Safari 5.0 به بالا می باشد.